7 Hef de benen van den kreupele op; alzo is een spreuk in den mond der zotten.