20 De hel en het verderf worden niet verzadigd; alzo worden de ogen des mensen niet verzadigd.