19 Gelijk in het water het aangezicht is tegen het aangezicht, alzo is des mensen hart tegen den mens.