10 Bloedgierige lieden haten den vrome; maar de oprechten zoeken zijn ziel.