8 Spotdrijvende lieden blazen een stad aan brand; maar de wijzen keren den toorn af.