11 Een zot laat zijn gansen geest uit, maar de wijze wederhoudt dien achterwaarts.