22 Om een knecht, als hij regeert; en een dwaas, als hij van brood verzadigd is;