7 Twee dingen heb ik van U begeerd, onthoud ze mij niet, eer ik sterve: