19 De weg der goddelozen is als donkerheid, zij weten niet, waarover zij struikelen zullen.