20 Mijn zoon! merk op mijn woorden, neig uw oor tot mijn redenen.