27 Zal iemand vuur in zijn boezem nemen, dat zijn klederen niet verbrand worden?