33 Plage en schande zal hij vinden, en zijn smaad zal niet uitgewist worden.