34 Want jaloersheid is een grimmigheid des mans; en in den dag der wraak zal hij niet verschonen.