7 Dewelke, geen overste, ambtman noch heerser hebbende,