8 Haar brood bereidt in den zomer, haar spijs vergadert in den oogst.