9 Hoe lang zult gij, luiaard, nederliggen? Wanneer zult gij van uw slaap opstaan?