27 Haar huis zijn wegen des grafs, dalende naar de binnenkameren des doods.