8 Voorbijgaande op de straat, nevens haar hoek, en hij trad op den weg van haar huis.