7 En ik zag onder de slechten; ik merkte onder de jonge gezellen een verstandelozen jongeling;