6 Want door het venster van mijn huis, door mijn tralie keek ik uit;