2 Op de spits der hoge plaatsen, aan den weg, ter plaatse, waar paden zijn, staat Zij;