1 Doe uw deuren open, o Libanon! opdat het vuur uw cederen vertere.