1 Daarna geschiedde het woord des HEEREN der heirscharen tot mij, zeggende: