Chuàngshìjì 43:7

7 Tāmen huídá shuō , nà rén xiángxì wèn dào wǒmen hé wǒmen de qīnshǔ , shuō , nǐmen de fùqin hái zaì ma . nǐmen hái yǒu xiōngdi ma . wǒmen jiù àn zhe tā suǒ wèn de gàosu tā , yān néng zhīdào tā yào shuō , bìxū bǎ nǐmen de xiōngdi daì xià lái ne .
Do Not Sell My Info (CA only)