Chuàngshìjì 47:22

22 Wéiyǒu jìsī de dì , Yūesè méiyǒu mǎi , yīnwei jìsī yǒu cóng fǎlǎo suǒ de de cháng fèng . tāmen chī fǎlǎo suǒ gĕi de cháng fèng , suǒyǐ tāmen bù maì zìjǐ de dì .
Do Not Sell My Info (CA only)