Lìwèijì 25:45

45 Bìngqiĕ nà jìjū zaì nǐmen zhōngjiān de waìrén hé tāmende jia shǔ , zaì nǐmen dì shàng suǒ shēng de , nǐmen yĕ kĕyǐ cóng qízhōng mǎi rén , tāmen yào zuò nǐmen de chǎnyè .