Sāmǔĕrjìshàng 19:17

17 Sǎoluó duì mǐ jiǎ shuō , nǐ wèishénme zhèyàng qī hōng wǒ , fàng wǒ chóudí taó zǒu ne . mǐ jiǎ huídá shuō , tā duì wǒ shuō , nǐ fàng wǒ zǒu , bù rán wǒ yào shā nǐ .