Sāmǔĕrjìshàng 20:41

41 Tóngzǐ yī qù , Dàwèi jiù cóng pánshí de nánbiān chūlai , fǔfú zaì dì , baì le sān baì . èr rén qīnzuǐ, bǐcǐ kūqì , Dàwèi kū dé gèng tòng .