13 Fùrén shuō , wáng wèihé yĕ qǐ yì yào haì shén de mín ne . wáng bú shǐ nà taó wáng de rén huí lái , wáng de zhè huà jiù shì zì zhèng jǐ cuò le .