Sāmǔĕrjìxià 15:4

4 Yē Shālóng yòu shuō , hènbude wǒ zuò guó zhōng de shì shī . fán yǒu zhēng sòng qiú shĕnpàn de dào wǒ zhèlǐ lái , wǒ bì bǐng gōng pànduàn .