Sāmǔĕrjìxià 15:6

6 Yǐsèliè rén zhōng , fán qù jiàn wáng qiú pànduàn de , Yēshālóng dōu shì rúcǐ dāi tāmen . zhèyàng , Yēshālóng ànzhōng dé le Yǐsèliè rén de xīn .