Sāmǔĕrjìxià 16:5

5 Dàwèi wáng dào le bā hù lín , jiàn yǒu yī gèrén chūlai , shì Sǎoluó zú Jīlā de érzi , míng jiào Shìmĕi . tā yī miàn zǒu yī miàn zhòumà ,