Sāmǔĕrjìxià 16:3

3 Wáng wèn shuō , nǐ zhǔrén de érzi zaì nǎli ne . xǐ bā huídá wáng shuō , tā réng zaì Yēlùsǎlĕng , yīn tā shuō , Yǐsèliè rén jīnrì bìjiāng wǒ fù de guó guī huán wǒ .