Sāmǔĕrjìxià 18:2

2 Dàwèi dǎfa jūn bīng chū zhàn , fēn wéi sān duì , yī duì zaì Yuēyē shǒu xià , yī duì zaì xǐ lǔ yǎ de érzi , Yuēyē xiōngdi yà bǐ shāi shǒu xià , yī duì zaì Jiātè rén yǐ taì shǒu xià . Dàwèi duì jūn bīng shuō , wǒ bì yǔ nǐmen yītóng chū zhàn .