Sāmǔĕrjìxià 19:5

5 Yuē yē jìn qù jiàn wáng , shuō , nǐ jīnrì shǐ nǐ yīqiè púrén liǎnmiàn cánkuì le . tāmen jīnrì jiù le nǐde xìngméng hé nǐ érnǚ qī qiè de xìngméng ,