Sāmǔĕrjìxià 19:6

6 Nǐ què aì nà hèn nǐde rén , hèn nà aì nǐde rén . nǐ jīnrì míng míng dì bú yǐ jiāng shuaì , púrén wèi niàn . wǒ jīnrì kàn míng , ruò Yēshālóng huó zhe , wǒmen dōu sǐwáng , nǐ jiù xǐyuè le .