Sāmǔĕrjìxià 19:7

7 Xiànzaì nǐ dāng chū qù , ānwèi nǐ púrén de xīn . wǒ zhǐ zhe Yēhéhuá qǐshì , nǐ ruò bù chū qù , jīnyè bì wú yī rén yǔ nǐ tóng zaì yī chù . zhè huòhuàn jiù bǐ nǐ cóng yòunián dào rújīn suǒ zāo de gèng shén .