Shēnméngjì 33:11

11 Qiú Yēhéhuá jiàng fú zaì tāde cáiwù shàng , yuènà tā shǒu lǐ suǒ bàn de shì . nàxiē qǐlai gōngjī tā hé hèn è tāde rén , yuàn nǐ cì tòu tāmende yào , shǐ tāmen bùdé zaì qǐlai .