Shēnméngjì 9:2

2 Nà mín shì Yànà zú de rén , yòu dà yòu gāo , shì nǐ suǒ zhīdào de . yĕ céng tīngjian yǒu rén zhǐ zhe tāmen shuō , shuí néng zaì Yànà zú rén miànqián shān lì de zhù ne ,