19 Het twaalfde voor Hasabja; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.