22 Het vijftiende voor Jeremoth; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.