24 Het zeventiende voor Josbekasa; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.