19 En hij zeide tot hem: Ga in vrede. En hij ging van hem een kleine streek lands.