4 Toen zond Jakob heen, en riep Rachel en Lea, op het veld tot zijn kudde;