Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 36:30

30 De vorst Dison, de vorst Ezer, de vorst Disan; dit zijn de vorsten der Horieten, naar hun vorsten in het land Seir.