11 Wij allen zijn eens mans zonen; wij zijn vroom; uw knechten zijn geen verspieders.