Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 42:12

12 En hij zeide tot hen: Neen, maar gij zijt gekomen, om te bezichtigen, waar het land bloot is.