Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 42:27

27 Toen een zijn zak opendeed, om zijn ezel voeder te geven in de herberg, zo zag hij zijn geld; want ziet, het was in den mond van zijn zak.