Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 42:29

29 En zij kwamen in het land Kanaan, tot Jakob, hun vader; en zij gaven hem te kennen al hun wedervaren, zeggende: