3 Toen togen Jozefs tien broederen af, om koren uit Egypte te kopen.